Baza danych przewodnika po New World zawierająca wszystkie elementy gry, strona 203

Baza danych New World z narzędziami do gier i źródłami. Ciesz się modelami 3D przedmiotów, które można założyć i wszystkimi zestawami, od zbroi po broń, na stronie New World Guide, strona 203

Icon for item "Owijki na ręce Smyhlego mędrca"
perk
Tytuł:
Owijki na ręce Smyhlego mędrca
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Buty na grubej podeszwie Smyhlego mędrca"
perk
Tytuł:
Buty na grubej podeszwie Smyhlego mędrca
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Napierśnik Smyhlego żołnierza"
perk
Tytuł:
Napierśnik Smyhlego żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Nogawice Smyhlego żołnierza"
perk
Tytuł:
Nogawice Smyhlego żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Rękawice Smyhlego żołnierza"
perk
Tytuł:
Rękawice Smyhlego żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Korona Smyhlego żołnierza"
perk
Tytuł:
Korona Smyhlego żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Nagolenice Smyhlego żołnierza"
perk
Tytuł:
Nagolenice Smyhlego żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Opaska Strażnika lasu żołnierza"
perk
Tytuł:
Opaska Strażnika lasu żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Kapelusz Strażnika lasu żołnierza"
perk
Tytuł:
Kapelusz Strażnika lasu żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Rajtuzy Strażnika lasu żołnierza"
perk
Tytuł:
Rajtuzy Strażnika lasu żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Owijki Strażnika lasu żołnierza"
perk
Tytuł:
Owijki Strażnika lasu żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Maska Strażnika lasu uczonego"
perk
Tytuł:
Maska Strażnika lasu uczonego
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Buty Strażnika lasu żołnierza"
perk
Tytuł:
Buty Strażnika lasu żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Spodnie Strażnika lasu uczonego"
perk
Tytuł:
Spodnie Strażnika lasu uczonego
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Napierśnica Strażnika lasu uczonego"
perk
Tytuł:
Napierśnica Strażnika lasu uczonego
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Rękawiczki Strażnika lasu uczonego"
perk
Tytuł:
Rękawiczki Strażnika lasu uczonego
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Buciory Strażnika lasu uczonego"
perk
Tytuł:
Buciory Strażnika lasu uczonego
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Napierśnik Strażnika lasu pioniera"
perk
Tytuł:
Napierśnik Strażnika lasu pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Nogawice Strażnika lasu pioniera"
perk
Tytuł:
Nogawice Strażnika lasu pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Nagolenice Strażnika lasu pioniera"
perk
Tytuł:
Nagolenice Strażnika lasu pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Hełm Strażnika lasu pioniera"
perk
Tytuł:
Hełm Strażnika lasu pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Salada Zapomnianego obrońcy mędrca"
perk
Tytuł:
Salada Zapomnianego obrońcy mędrca
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Spodnie Zapomnianego obrońcy mędrca"
perk
Tytuł:
Spodnie Zapomnianego obrońcy mędrca
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Rękawice Strażnika lasu pioniera"
perk
Tytuł:
Rękawice Strażnika lasu pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Napierśnik Zapomnianego obrońcy mędrca"
perk
Tytuł:
Napierśnik Zapomnianego obrońcy mędrca
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Rękawiczki Zapomnianego obrońcy mędrca"
perk
Tytuł:
Rękawiczki Zapomnianego obrońcy mędrca
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Nagolenniki Zapomnianego obrońcy mędrca"
perk
Tytuł:
Nagolenniki Zapomnianego obrońcy mędrca
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Hełm Zapomnianego obrońcy żołnierza"
perk
Tytuł:
Hełm Zapomnianego obrońcy żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Napierśnica Zapomnianego obrońcy żołnierza"
perk
Tytuł:
Napierśnica Zapomnianego obrońcy żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Nabiodrki Zapomnianego obrońcy żołnierza"
perk
Tytuł:
Nabiodrki Zapomnianego obrońcy żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600