Wydarzenia, Zimowa Konwergencja 2022 w New World Database, strona 1

Baza danych New World Wydarzenia, Zimowa Konwergencja 2022 p.1 - kalkulator rzemieślniczy i szanse na wypadnięcie. Wiadra profitów i szanse przed wytworzeniem, modele 3D do transmogu

Icon for item "Dębowe poroże Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Dębowe poroże Regenta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Dębowe rękawice Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Dębowe rękawice Regenta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Dębowy napierśnik Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Dębowy napierśnik Regenta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Dębowe nagolenice Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Dębowe nagolenice Regenta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Dębowe buty Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Dębowe buty Regenta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Mitenki Regenta z ostrokrzewu żołnierza"
perk
Tytuł:
Mitenki Regenta z ostrokrzewu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Hełm Regenta z ostrokrzewu żołnierza"
perk
Tytuł:
Hełm Regenta z ostrokrzewu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Nogawice Regenta z ostrokrzewu żołnierza"
perk
Tytuł:
Nogawice Regenta z ostrokrzewu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Szata Regenta z ostrokrzewu żołnierza"
perk
Tytuł:
Szata Regenta z ostrokrzewu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Kwiecista korona Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Kwiecista korona Regenta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Kwiecista tunika Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Kwiecista tunika Regenta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Kwieciste rękawiczki Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Kwieciste rękawiczki Regenta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Obuwie Regenta z ostrokrzewu żołnierza"
perk
Tytuł:
Obuwie Regenta z ostrokrzewu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Kwieciste mokasyny Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Kwieciste mokasyny Regenta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Kwieciste spodnie Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Kwieciste spodnie Regenta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Rwący lód żołnierza"
perk
Tytuł:
Rwący lód żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Odłamek lodu żołnierza"
perk
Tytuł:
Odłamek lodu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Sopel żołnierza"
perk
Tytuł:
Sopel żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Zimowy młot bojowy żołnierza"
perk
Tytuł:
Zimowy młot bojowy żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Gniewna zamieć żołnierza"
perk
Tytuł:
Gniewna zamieć żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Tasak wiecznego chłodu żołnierza"
perk
Tytuł:
Tasak wiecznego chłodu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Lodowa flinta żołnierza"
perk
Tytuł:
Lodowa flinta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Skwierczący śnieg żołnierza"
perk
Tytuł:
Skwierczący śnieg żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Krystaliczna rękawica żołnierza"
perk
Tytuł:
Krystaliczna rękawica żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Gorzki cień żołnierza"
perk
Tytuł:
Gorzki cień żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Wierzchołek góry lodowej żołnierza"
perk
Tytuł:
Wierzchołek góry lodowej żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Lek na zimno żołnierza"
perk
Tytuł:
Lek na zimno żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Mroźna flinta żołnierza"
perk
Tytuł:
Mroźna flinta żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Zimna klęska żołnierza"
perk
Tytuł:
Zimna klęska żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Icon for item "Dębowe poroże Regenta pioniera"
perk
Tytuł:
Dębowe poroże Regenta pioniera
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V