Umiejętności Garłacz, BB w grze New World

Lista wszystkich umiejętności dla Garłacz w New World. Każda umiejętność powiązana z buildami z BB stworzona w New World Guide i posortowana według ilości polubień od użytkowników

Wystrzelenie szpona
Wystrzelenie szpona
Wystrzeliwuje szpon o czterech zakończeniach przytwierdzony łańcuchem do wylotu lufy. Pocisk przelatuje do 14 m i może unieść cię maksymalnie na 3 metry w górę. Jeśli zahaczy o wroga, zada 40% obrażeń od broni i nałoży na niego uziemienie trwające 1 s, po czym szybko cię do niego przyciągnie. Przyciągnięcie można anulować użyciem dowolnej zdolności lub podstawowym strzałem. Kompatybilne z klejnotem prowokacji: Jeśli w twoim garłaczu jest osadzony karneol, ta zdolność wywołuje przy trafieniu prowokację trwającą 4 s (prowokacja sprawia, że potwory skupiają się tylko na tobie).
Kontrola
Aktywowalna zdolność
Granat dzielony
Granat dzielony
Wystrzeliwuje z garłacza granat, który odbija się maksymalnie 4 razy. Granat dzielony wybuchnie po 1,5 s, ale można też zdetonować go wcześniej, naciskając ponownie klawisz tej zdolności przed upływem podanego czasu. W chwili wybuchu granat rozdziela się na 3 minigranaty, które oddalają się nieco od siebie i wybuchają po 1 s od wylądowania, zadając 85% obrażeń od broni na obszarach o promieniu 3 m. (Każde kolejne trafienie granatem tego samego celu zadaje o 40% mniej obrażeń podstawowych).
Chaos
Aktywowalna zdolność
Potężny strzał
Potężny strzał
Z lufy garłacza wydobywa się potężny podmuch, który powala każdy cel znajdujący się bezpośrednio przed tobą. Potężny strzał zadaje 50% obrażeń od broni. Ta zdolność aktywuje determinację. (Determinacja chroni przed zachwianiem od otrzymywanych ciosów). Kompatybilne z klejnotem prowokacji: Jeśli w twoim garłaczu jest osadzony karneol, ta zdolność wywołuje przy trafieniu prowokację trwającą 4 s. (prowokacja sprawia, że potwory skupiają się tylko na tobie).
Chaos
Aktywowalna zdolność
Ładunek moździerzowy
Ładunek moździerzowy
Ładujesz garłacz ciężkimi kartaczami. Przez następne 15 s lub 3 strzały wystrzeliwane pociski nie składają się z wielu śrucin, lecz zawierają ciężki, szybko opadający kartacz, który po uderzeniu wywołuje wysoki wybuch zadający 100% obrażeń od broni na obszarze 3 m. Jeśli cel znajduje się w odległości co najmniej 10 m, otrzyma o 35% więcej obrażeń od moździerza.
Chaos
Aktywowalna zdolność
Wystrzelenie siatki
Wystrzelenie siatki
Wystrzeliwuje z garłacza dużą siatkę zadającą 70% obrażeń od broni i spowalniającą trafiony cel o 40% na 3 s. (Spowolnienie zmniejsza szybkość ruchu celu). Jeśli stoisz nieruchomo lub się cofasz, moc tego ataku odrzuci cię do tyłu. Jeśli poruszasz się w bok lub do przodu, ten efekt nie zostanie wywołany.
Kontrola
Aktywowalna zdolność
Ostatnia szansa
Ostatnia szansa
Zawsze, gdy otrzymujesz trafienie przy zdrowiu wynoszącym mniej niż 50%, zyskujesz umocnienie zwiększające pancerz o 50% na 4 s (czas odnowienia: 30 s).
Chaos
Pasywny
Siatka kolczasta
Siatka kolczasta
Pierwsze trafienie podczas wystrzelenia siatki zadaje o 30% mniej obrażeń od broni. W zamian zadaje 35% dodatkowych obrażeń od broni co sekundę jako krwawienie przez 3 s.
Kontrola
Pasywny
Wybuchy zapalające
Wybuchy zapalające
Wybuchy granatu dzielonego przy trafieniu nakładają na cel podpalenie zadające 10% obrażeń od broni na sekundę przez 10 s. (Kumuluje się do 3 razy).
Chaos
Pasywny
Azothowe odłamki
Azothowe odłamki
Oddajesz 5 strzałów w poziomym łuku przed sobą i jednocześnie odpychasz się do tyłu. Każdy strzał zada 50% obrażeń od broni. (Każde kolejne trafienie w ten sam cel zada o 20% mniej obrażeń niż poprzednie).
Kontrola
Aktywowalna zdolność
Opóźniona ucieczka
Opóźniona ucieczka
Każde trafienie granatem zapewnia przyspieszenie zwiększające szybkość ruchu o 20% na 3 s. (Kolejne trafienia odświeżają ten czas).
Chaos
Pasywny
Utrzymujący się przepływ
Utrzymujący się przepływ
Przez następne 8 s 10 m obszaru przed tobą będzie pozostawać pod wpływem podmuchu. Ty i twoi sojusznicy otrzymujecie 25% premii do szybkości ruchu, gdy znajdujecie się na tym obszarze.
Chaos
Pasywny
Umacniająca agresja
Umacniająca agresja
Trafienie celu znajdującego się w promieniu 3 m zapewnia umocnienie, zwiększające pancerz o 10% na 2 s.
Kontrola
Pasywny
Strzelanie w biegu
Strzelanie w biegu
Przeładowanie zapewnia 40% przyspieszenia na 1 s. (Przyspieszenie zwiększa szybkość ruchu).
Kontrola
Pasywny
Podbicie
Podbicie
Przeładowania dają ci zwiększenie obrażeń o 4% na 6 s. (Kumuluje się do 4 razy).
Kontrola
Pasywny
Bomba azothowa
Bomba azothowa
Wystrzeliwujesz pojedynczą bombę w środek poziomego łuku. Bomba wbije się w świat i wybuchnie z opóźnieniem 1 s, zadając 100% obrażeń na obszarze 3 m.
Kontrola
Pasywny
Wydłużona komora
Wydłużona komora
Utrzymanie w lufie 2 załadowanych sztuk amunicji przez 2 s po przeładowaniu spowoduje załadowanie trzeciej sztuki aktywnej amunicji.
Chaos
Pasywny
Ruchome przeciążenie
Ruchome przeciążenie
Przyciągnięcie zakończone powodzeniem automatycznie przyznaje jedną załadowaną sztukę amunicji. Jeśli masz obecnie załadowane 2 sztuki amunicji, spowoduje to przekroczenie maksimum i załadowanie trzeciej.
Kontrola
Pasywny
Przygotowanie
Przygotowanie
Potężny strzał powoduje rozdarcie zmniejszające pancerz wszystkich celów objętych działaniem tej zdolności o 10% na 6 s.
Chaos
Pasywny
Na fali
Na fali
Aktywowanie zdolności zapewnia 3% do umocnienia na 10 s. (Kumuluje się do 5 razy). (Umocnienie zwiększa pancerz).
Chaos
Pasywny
Wolność
Wolność
Strzelanie daje 50% przyspieszenia na 2 s. (Przyspieszenie zwiększa szybkość ruchu).
Chaos
Pasywny
Rozładowanie
Rozładowanie
Następny strzał oddany w ciągu 6 s po użyciu zdolności będzie zawierał 8 śrucin, a nie 6.
Kontrola
Pasywny
Gruby śrut
Gruby śrut
Zadajesz 10% więcej obrażeń dowolnemu celowi pod warunkiem, że nie został przez ciebie zraniony w ciągu ostatnich 8 s.
Chaos
Pasywny
Artyleria
Artyleria
Bezpośrednie obrażenia od zdolności rosną o 15%, jeśli ofiara znajduje się w odległości co najmniej 10 m.
Chaos
Pasywny
Aparat
Aparat
Siatka nakłada 50% spowolnienia. Efekt maleje do normalnej szybkości ruchu w ciągu 7 s.
Kontrola
Pasywny
Podbicie stawki
Podbicie stawki
Raz na 30 s skraca o 50% czas odnowienia kolejnej zdolności, której użyjesz.
Chaos
Pasywny
Odpłata
Odpłata
Każde trafienie śruciną w głowę skraca wszystkie czasy odnowienia o 0.5%.
Chaos
Pasywny
Zmiękczenie
Zmiękczenie
Zadajesz o 25% więcej obrażeń celom mającym więcej niż 50% zdrowia.
Chaos
Pasywny
Doskok i odskok
Doskok i odskok
Po użyciu przywraca 8 wytrzymałości co sekundę przez 10 s.
Kontrola
Pasywny
Zasięg
Zasięg
Zwiększa zasięg tego ataku z 12 m do 16 m.
Kontrola
Pasywny
Odświeżenie
Odświeżenie
Każde trafienie tą zdolnością lub podstawowym strzałem garłacza skróci czas odnowienia tej zdolności o 1.5%.
Kontrola
Pasywny
Gotowość do walki
Gotowość do walki
Każde trafienie śruciną, nawet jeśli zostanie zablokowane, skraca czas odnowienia tej zdolności o 2%.
Kontrola
Pasywny
Planowanie na przyszłość
Planowanie na przyszłość
Użycie zdolności skraca czasy odnowienia wszystkich innych zdolności o 4%.
Chaos
Pasywny
Szybkie ręce
Szybkie ręce
Jeśli wystrzelenie siatki trafi w cel, skraca swój czas odnowienia o 20%.
Kontrola
Pasywny
Niezgoda
Niezgoda
Każde użycie tej zdolności powoduje wystrzelenie 4 dodatkowych śrucin.
Kontrola
Pasywny
Przyszłe wysiłki
Przyszłe wysiłki
Podstawowe strzały przywracają 1 pkt wytrzymałości na każde trafienie.
Kontrola
Pasywny
Głębokie ładowanie
Głębokie ładowanie
Ostatni pocisk załadowany do garłacza zada obrażenia większe o 15%.
Kontrola
Pasywny
Passa
Passa
Zyskujesz dodatkowy kartacz, co daje łącznie maksymalnie 4 strzały.
Chaos
Pasywny
Stabilność
Stabilność
Każde trafienie daje 7 wytrzymałości.
Chaos
Pasywny