Bronie, Dwuręczny, Łuk w New World Database, strona 1

Baza danych New World Bronie, Dwuręczny, Łuk p.1 - kalkulator rzemieślniczy i szanse na wypadnięcie. Wiadra profitów i szanse przed wytworzeniem, modele 3D do transmogu

Icon for item "Łuk ze sklerytu"
perk
Tytuł:
Łuk ze sklerytu
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
625
Icon for item "Łuk prosty pioniera"
perk
Tytuł:
Łuk prosty pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Łuk prosty pioniera"
perk
Tytuł:
Łuk prosty pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Łuk Nocnego całunu pioniera"
perk
Tytuł:
Łuk Nocnego całunu pioniera
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Łuk Hieny cmentarnej z oazy"
Tytuł:
Łuk Hieny cmentarnej z oazy
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Próby i błędy"
perk
Tytuł:
Próby i błędy
Marker z zadania
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
615
Icon for item "Bystre oko"
perk
Tytuł:
Bystre oko
Marker z zadania
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
615
Icon for item "Łuk Lukana"
perk
Tytuł:
Łuk Lukana
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Mokry łuk"
Tytuł:
Mokry łuk
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Łuk driady"
Tytuł:
Łuk driady
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Łuk Hieny cmentarnej"
Tytuł:
Łuk Hieny cmentarnej
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Gniewna zamieć żołnierza"
perk
Tytuł:
Gniewna zamieć żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Gniewna zamieć pioniera"
perk
Tytuł:
Gniewna zamieć pioniera
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Gniewna zamieć uczonego"
perk
Tytuł:
Gniewna zamieć uczonego
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Gniewna zamieć mędrca"
perk
Tytuł:
Gniewna zamieć mędrca
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Gniewna zamieć wartownika"
perk
Tytuł:
Gniewna zamieć wartownika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Deformacja"
perk
Tytuł:
Deformacja
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Deformacja"
perk
Tytuł:
Deformacja
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Łuk rzemieślnika"
perk
Tytuł:
Łuk rzemieślnika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Sieć drapieżcy pioniera"
Tytuł:
Sieć drapieżcy pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Łuk Łowcy posagów"
Tytuł:
Łuk Łowcy posagów
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Łuk Łowcy posagów"
Tytuł:
Łuk Łowcy posagów
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Łuk Czempiona pioniera"
Tytuł:
Łuk Czempiona pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Łuk Czempiona pioniera"
Tytuł:
Łuk Czempiona pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Długi łuk nasycony skażeniem"
perk
Tytuł:
Długi łuk nasycony skażeniem
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Grzbietostrzał"
perk
Tytuł:
Grzbietostrzał
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Sygnał"
perk
Tytuł:
Sygnał
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Żywy ogień"
perk
Tytuł:
Żywy ogień
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Meteoryt"
perk
Tytuł:
Meteoryt
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Błyskogrot"
perk
Tytuł:
Błyskogrot
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590