Lista wszystkich zestawów zbroi w New World, strona 1

Wszystkie zestawy zbroi są dostępne w New World! Dołącz do naszej społeczności i pomóż nam robić zrzuty ekranu każdego zestawu! Przygotuj się na wspólną transmogę tego lata! Strona 1

Tytuły:
płytow
weight:
Ciężki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Hełm płytowy"
Hełm y
item2:
Icon for item "Napierśnik płytowy"
Napierśnik y
item3:
Icon for item "Rękawice płytowe"
Rękawice e
item4:
Icon for item "Nagolenice płytowe"
Nagolenice e
item5:
Icon for item "Trzewiki płytowe"
Trzewiki e
Tytuły:
zwiadowcy
weight:
Ciężki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Hełm zwiadowcy"
Hełm
item2:
Icon for item "Napierśnik zwiadowcy"
Napierśnik
item3:
Icon for item "Rękawice zwiadowcy"
Rękawice
item4:
Icon for item "Nagolenice zwiadowcy"
Nagolenice
item5:
Icon for item "Buty zwiadowcy"
Buty
Tytuły:
Skórzan
weight:
Średni
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Skórzany kapelusz"
y kapelusz
item2:
Icon for item "Skórzany płaszcz"
y płaszcz
item3:
Icon for item "Skórzane rękawice"
e rękawice
item4:
Icon for item "Skórzane spodnie"
e spodnie
item5:
Icon for item "Skórzane buty"
e buty
Tytuły:
traperski
weight:
Średni
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Kapelusz traperski"
Kapelusz
item2:
Icon for item "Płaszcz traperski"
Płaszcz
item3:
Icon for item "Rękawiczki traperskie"
Rękawiczki e
item4:
Icon for item "Nogawice traperskie"
Nogawice e
item5:
Icon for item "Buty traperskie"
Buty e
Tytuły:
Płócienn
weight:
Lekki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Płócienny kapelusz"
y kapelusz
item2:
Icon for item "Płócienna koszula"
a koszula
item3:
Icon for item "Płócienne rękawice"
e rękawice
item4:
Icon for item "Płócienne spodnie"
e spodnie
item5:
Icon for item "Płócienne buty"
e buty
Tytuły:
łócienn
weight:
Lekki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Kapelusz od płóciennej szaty"
Kapelusz od pej szaty
item2:
Icon for item "Płócienna szata"
Pa szata
item3:
Icon for item "Rękawice od płóciennej szaty"
Rękawice od pej szaty
item4:
Icon for item "Nogawice od płóciennej szaty"
Nogawice od pej szaty
item5:
Icon for item "Buty od płóciennej szaty"
Buty od pej szaty
Tytuły:
Płócienn
weight:
Lekki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Płócienny kaptur"
y kaptur
item2:
Icon for item "Płócienna sukienka"
a sukienka
item3:
Icon for item "Płócienne rękawiczki"
e rękawiczki
item4:
Icon for item "Płócienne nogawice"
e nogawice
item5:
Icon for item "Płócienne buty"
e buty
Tytuły:
Szamańsk
weight:
Lekki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Szamańskie nakrycie głowy"
ie nakrycie głowy
item2:
Icon for item "Szamańska etola"
a etola
item3:
Icon for item "Szamańskie rękawiczki"
ie rękawiczki
item4:
Icon for item "Szamańskie nogawice"
ie nogawice
item5:
Icon for item "Szamańskie buty"
ie buty
Tytuły:
Zdobion
weight:
Ciężki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Zdobiony hełm"
y hełm
item2:
Icon for item "Zdobiony napierśnik"
y napierśnik
item3:
Icon for item "Zdobione rękawice"
e rękawice
item4:
Icon for item "Zdobione nagolenice"
e nagolenice
item5:
Icon for item "Zdobione trzewiki"
e trzewiki
Tytuły:
strażnika
weight:
Ciężki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Hełm płytowy strażnika"
Hełm płytowy
item2:
Icon for item "Napierśnik płytowy strażnika"
Napierśnik płytowy
item3:
Icon for item "Rękawice płytowe strażnika"
Rękawice płytowe
item4:
Icon for item "Nagolenice płytowe strażnika"
Nagolenice płytowe
item5:
Icon for item "Buty płytowe strażnika"
Buty płytowe
Tytuły:
Strażnika driad
weight:
Ciężki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Hełm Strażnika driad"
Hełm
item2:
Icon for item "Napierśnik Strażnika driad"
Napierśnik
item3:
Icon for item "Rękawice Strażnika driad"
Rękawice
item4:
Icon for item "Nagolenice Strażnika driad"
Nagolenice
item5:
Icon for item "Buty Strażnika driad"
Buty
Tytuły:
gwardzisty z XIX legionu
weight:
Ciężki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Galea gwardzisty z XIX legionu"
Galea
item2:
Icon for item "Musculata gwardzisty z XIX legionu"
Musculata
item3:
Icon for item "Płytowe nadgarstniki gwardzisty z XIX legionu"
Płytowe nadgarstniki
item4:
Icon for item "Pteruges gwardzisty z XIX legionu"
Pteruges
item5:
Icon for item "Bigwanty gwardzisty z XIX legionu"
Bigwanty
Tytuły:
strażnika Burzy
weight:
Ciężki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Hełm strażnika Burzy"
Hełm
item2:
Icon for item "Napierśnik strażnika Burzy"
Napierśnik
item3:
Icon for item "Rękawice strażnika Burzy"
Rękawice
item4:
Icon for item "Nagolenice strażnika Burzy"
Nagolenice
item5:
Icon for item "Trzewiki strażnika Burzy"
Trzewiki
Tytuły:
Empirejski
weight:
Ciężki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Empirejski hełm"
hełm
item2:
Icon for item "Empirejski napierśnik"
napierśnik
item3:
Icon for item "Empirejskie rękawice"
e rękawice
item4:
Icon for item "Empirejskie nagolenice"
e nagolenice
item5:
Icon for item "Empirejskie bigwanty"
e bigwanty
Tytuły:
piechoty morskiej
weight:
Ciężki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Hełm piechoty morskiej"
Hełm
item2:
Icon for item "Napierśnik piechoty morskiej"
Napierśnik
item3:
Icon for item "Rękawice piechoty morskiej"
Rękawice
item4:
Icon for item "Spodnie piechoty morskiej"
Spodnie
item5:
Icon for item "Bigwanty piechoty morskiej"
Bigwanty
Tytuły:
Mistrza włóczni strażników
weight:
Średni
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Kapelusz Mistrza włóczni strażników"
Kapelusz
item2:
Icon for item "Płaszcz Mistrza włóczni strażników"
Płaszcz
item3:
Icon for item "Rękawiczki Mistrza włóczni strażników"
Rękawiczki
item4:
Icon for item "Nogawice Mistrza włóczni strażników"
Nogawice
item5:
Icon for item "Buty Mistrza włóczni strażników"
Buty
Tytuły:
Polowca driad
weight:
Średni
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Kapelusz Polowca driad"
Kapelusz
item2:
Icon for item "Płaszcz Polowca driad"
Płaszcz
item3:
Icon for item "Rękawiczki Polowca driad"
Rękawiczki
item4:
Icon for item "Spodnie Polowca driad"
Spodnie
item5:
Icon for item "Buty Polowca driad"
Buty
Tytuły:
chorążego z XIX legionu
weight:
Średni
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Hełm chorążego z XIX legionu"
Hełm
item2:
Icon for item "Płaszcz chorążego z XIX legionu"
Płaszcz
item3:
Icon for item "Ochraniacze rąk chorążego z XIX legionu"
Ochraniacze rąk
item4:
Icon for item "Spódnica chorążego z XIX legionu"
Spódnica
item5:
Icon for item "Buty chorążego z XIX legionu"
Buty
Tytuły:
strażnika Burzy
weight:
Średni
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Nakrycie głowy strażnika Burzy"
Nakrycie głowy
item2:
Icon for item "Płaszcz strażnika Burzy"
Płaszcz
item3:
Icon for item "Rękawiczki strażnika Burzy"
Rękawiczki
item4:
Icon for item "Spodnie strażnika Burzy"
Spodnie
item5:
Icon for item "Trzewiki strażnika Burzy"
Trzewiki
Tytuły:
Empirejski
weight:
Średni
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Empirejski obrońca"
obrońca
item2:
Icon for item "Empirejski płaszcz"
płaszcz
item3:
Icon for item "Empirejskie ochraniacze rąk"
e ochraniacze rąk
item4:
Icon for item "Empirejskie spodnie"
e spodnie
item5:
Icon for item "Empirejskie nagolenniki"
e nagolenniki
Tytuły:
marynarza
weight:
Średni
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Trikorn marynarza"
Trikorn
item2:
Icon for item "Kamizelka marynarza"
Kamizelka
item3:
Icon for item "Rękawiczki marynarza"
Rękawiczki
item4:
Icon for item "Bryczesy marynarza"
Bryczesy
item5:
Icon for item "Drewniana noga marynarza"
Drewniana noga
Tytuły:
Skrzydłowego strażników
weight:
Lekki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Kapelusz Skrzydłowego strażników"
Kapelusz
item2:
Icon for item "Koszula Skrzydłowego strażników"
Koszula
item3:
Icon for item "Rękawice Skrzydłowego strażników"
Rękawice
item4:
Icon for item "Spodnie Skrzydłowego strażników"
Spodnie
item5:
Icon for item "Buty Skrzydłowego strażników"
Buty
Tytuły:
Zwiadowcy driad
weight:
Lekki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Kapelusz Zwiadowcy driad"
Kapelusz
item2:
Icon for item "Koszula Zwiadowcy driad"
Koszula
item3:
Icon for item "Rękawice Zwiadowcy driad"
Rękawice
item4:
Icon for item "Nogawice Zwiadowcy driad"
Nogawice
item5:
Icon for item "Buty Zwiadowcy driad"
Buty
Tytuły:
łowcy z XIX legionu
weight:
Lekki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Kaptur łowcy z XIX legionu"
Kaptur
item2:
Icon for item "Napierśnik łowcy z XIX legionu"
Napierśnik
item3:
Icon for item "Rękawiczki łowcy z XIX legionu"
Rękawiczki
item4:
Icon for item "Spodnie łowcy z XIX legionu"
Spodnie
item5:
Icon for item "Buty łowcy z XIX legionu"
Buty
Tytuły:
strażnika Burzy
weight:
Lekki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Kaptur strażnika Burzy"
Kaptur
item2:
Icon for item "Koszula strażnika Burzy"
Koszula
item3:
Icon for item "Rękawiczki strażnika Burzy"
Rękawiczki
item4:
Icon for item "Nogawice strażnika Burzy"
Nogawice
item5:
Icon for item "Buty strażnika Burzy"
Buty
Tytuły:
Empirejsk
weight:
Lekki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Empirejska maska"
a maska
item2:
Icon for item "Empirejska koszula"
a koszula
item3:
Icon for item "Empirejskie owijki"
ie owijki
item4:
Icon for item "Empirejskie ochraniacze nóg"
ie ochraniacze nóg
item5:
Icon for item "Empirejskie buty"
ie buty
Tytuły:
sternika
weight:
Lekki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Kapelusz sternika"
Kapelusz
item2:
Icon for item "Koszula sternika"
Koszula
item3:
Icon for item "Ochraniacze rąk sternika"
Ochraniacze rąk
item4:
Icon for item "Pantalony sternika"
Pantalony
item5:
Icon for item "Buty sternika"
Buty
Tytuły:
Wykut … inferno
weight:
Ciężki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Wykuty hełm płytowy inferno"
y hełm płytowy
item2:
Icon for item "Wykuty napierśnik płytowy inferno"
y napierśnik płytowy
item3:
Icon for item "Wykute rękawice płytowe inferno"
e rękawice płytowe
item4:
Icon for item "Wykute nabiodrki płytowe inferno"
e nabiodrki płytowe
item5:
Icon for item "Wykute buty płytowe inferno"
e buty płytowe
Tytuły:
Wykut … inferno
weight:
Średni
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Wykuty skórzany hełm inferno"
y skórzany hełm
item2:
Icon for item "Wykuty skórzany napierśnik inferno"
y skórzany napierśnik
item3:
Icon for item "Wykute skórzane rękawiczki inferno"
e skórzane rękawiczki
item4:
Icon for item "Wykute skórzane nogawice inferno"
e skórzane nogawice
item5:
Icon for item "Wykute skórzane trzewiki inferno"
e skórzane trzewiki
Tytuły:
Wykut … inferno
weight:
Lekki
Tier:
V
Dodatki:
Rzadkość:
Uncommon
item1:
Icon for item "Wykuty lekki hełm inferno"
y lekki hełm
item2:
Icon for item "Wykuty lekki napierśnik inferno"
y lekki napierśnik
item3:
Icon for item "Wykute lekkie rękawiczki inferno"
e lekkie rękawiczki
item4:
Icon for item "Wykute lekkie nogawice inferno"
e lekkie nogawice
item5:
Icon for item "Wykute lekkie trzewiki inferno"
e lekkie trzewiki