Wydarzenia, Zimowa Konwergencja 2021 w New World Database, strona 1

Baza danych New World Wydarzenia, Zimowa Konwergencja 2021 p.1 - kalkulator rzemieślniczy i szanse na wypadnięcie. Wiadra profitów i szanse przed wytworzeniem, modele 3D do transmogu

Icon for item "Dębowe poroże Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Dębowe poroże Regenta żołnierza
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Dębowy napierśnik Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Dębowy napierśnik Regenta żołnierza
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Dębowe rękawice Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Dębowe rękawice Regenta żołnierza
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Dębowe nagolenice Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Dębowe nagolenice Regenta żołnierza
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Dębowe buty Regenta żołnierza"
perk
Tytuł:
Dębowe buty Regenta żołnierza
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Hełm Regenta z ostrokrzewu pioniera"
perk
Tytuł:
Hełm Regenta z ostrokrzewu pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Szata Regenta z ostrokrzewu pioniera"
perk
Tytuł:
Szata Regenta z ostrokrzewu pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Mitenki Regenta z ostrokrzewu pioniera"
perk
Tytuł:
Mitenki Regenta z ostrokrzewu pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Nogawice Regenta z ostrokrzewu pioniera"
perk
Tytuł:
Nogawice Regenta z ostrokrzewu pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Obuwie Regenta z ostrokrzewu pioniera"
perk
Tytuł:
Obuwie Regenta z ostrokrzewu pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Kwiecista korona Regenta uczonego"
perk
Tytuł:
Kwiecista korona Regenta uczonego
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Kwiecista tunika Regenta uczonego"
perk
Tytuł:
Kwiecista tunika Regenta uczonego
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Kwieciste rękawiczki Regenta uczonego"
perk
Tytuł:
Kwieciste rękawiczki Regenta uczonego
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Kwieciste spodnie Regenta uczonego"
perk
Tytuł:
Kwieciste spodnie Regenta uczonego
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Kwieciste mokasyny Regenta uczonego"
perk
Tytuł:
Kwieciste mokasyny Regenta uczonego
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Rwący lód żołnierza"
perk
Tytuł:
Rwący lód żołnierza
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Odłamek lodu żołnierza"
perk
Tytuł:
Odłamek lodu żołnierza
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Zimowy młot bojowy żołnierza"
perk
Tytuł:
Zimowy młot bojowy żołnierza
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Tasak wiecznego chłodu żołnierza"
perk
Tytuł:
Tasak wiecznego chłodu żołnierza
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Sopel pioniera"
perk
Tytuł:
Sopel pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Gniewna zamieć pioniera"
perk
Tytuł:
Gniewna zamieć pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Lodowa flinta pioniera"
perk
Tytuł:
Lodowa flinta pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Skwierczący śnieg uczonego"
perk
Tytuł:
Skwierczący śnieg uczonego
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Polarny bastion wartownika"
Tytuł:
Polarny bastion wartownika
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Egida lodu wartownika"
Tytuł:
Egida lodu wartownika
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Świąteczne sanie wartownika"
Tytuł:
Świąteczne sanie wartownika
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Krystaliczna rękawica uczonego"
perk
Tytuł:
Krystaliczna rękawica uczonego
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Gorzki cień uczonego"
perk
Tytuł:
Gorzki cień uczonego
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Wierzchołek góry lodowej pioniera"
perk
Tytuł:
Wierzchołek góry lodowej pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Icon for item "Lek na zimno mędrca"
perk
Tytuł:
Lek na zimno mędrca
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V