Biżuteria, Pierścienie w New World Database, strona 1

Baza danych New World Biżuteria, Pierścienie p.1 - kalkulator rzemieślniczy i szanse na wypadnięcie. Wiadra profitów i szanse przed wytworzeniem, modele 3D do transmogu

Icon for item "Pierścień Szach-Neszena"
perk
Tytuł:
Pierścień Szach-Neszena
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
625
Icon for item "Znamienity pierścień żołnierza"
perk
Tytuł:
Znamienity pierścień żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Znamienity pierścień pioniera"
perk
Tytuł:
Znamienity pierścień pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Znamienity pierścień wartownika"
perk
Tytuł:
Znamienity pierścień wartownika
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Znamienity pierścień uczonego"
perk
Tytuł:
Znamienity pierścień uczonego
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Znamienity pierścień mędrca"
perk
Tytuł:
Znamienity pierścień mędrca
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Rozpalony pierścień żołnierza"
perk
Tytuł:
Rozpalony pierścień żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Rozpalony pierścień pioniera"
perk
Tytuł:
Rozpalony pierścień pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Rozpalony pierścień wartownika"
perk
Tytuł:
Rozpalony pierścień wartownika
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Rozpalony pierścień uczonego"
perk
Tytuł:
Rozpalony pierścień uczonego
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Rozpalony pierścień mędrca"
perk
Tytuł:
Rozpalony pierścień mędrca
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Pierścień dewastatora"
Tytuł:
Pierścień dewastatora
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
550 - 600
Icon for item "Cudowny pierścień"
perk
Tytuł:
Cudowny pierścień
Marker z zadania
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
615
Icon for item "Sygnet fałszerza"
perk
Tytuł:
Sygnet fałszerza
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Pierścień oporu rzemieślnika"
perk
Tytuł:
Pierścień oporu rzemieślnika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Pierścień spustoszenia rzemieślnika"
perk
Tytuł:
Pierścień spustoszenia rzemieślnika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Pierścień uzdrowienia rzemieślnika"
perk
Tytuł:
Pierścień uzdrowienia rzemieślnika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Sygnet fałszerza"
perk
Tytuł:
Sygnet fałszerza
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Obrączka świętej przysięgi"
perk
Tytuł:
Obrączka świętej przysięgi
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Wilgoć"
perk
Tytuł:
Wilgoć
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Pierścień przeklętego syna"
perk
Tytuł:
Pierścień przeklętego syna
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Obrączka związania duszy"
perk
Tytuł:
Obrączka związania duszy
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Ostra statyczność"
perk
Tytuł:
Ostra statyczność
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Roziskrzony pierścień"
perk
Tytuł:
Roziskrzony pierścień
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Obrączka pierwszej wiosny"
perk
Tytuł:
Obrączka pierwszej wiosny
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Pierścień z gładkiej kości"
perk
Tytuł:
Pierścień z gładkiej kości
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Zapomniana przysięga"
perk
Tytuł:
Zapomniana przysięga
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Pierścień chirurga"
perk
Tytuł:
Pierścień chirurga
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Pierścień kłów"
perk
Tytuł:
Pierścień kłów
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Pierścień z ociosanego kamienia"
perk
Tytuł:
Pierścień z ociosanego kamienia
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590