Bronie, Dwuręczny, Miecz dwuręczny w New World Database, strona 1

Baza danych New World Bronie, Dwuręczny, Miecz dwuręczny p.1 - kalkulator rzemieślniczy i szanse na wypadnięcie. Wiadra profitów i szanse przed wytworzeniem, modele 3D do transmogu

Icon for item "Miecz dwuręczny pioniera"
perk
Tytuł:
Miecz dwuręczny pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Miecz dwuręczny nocnego całunu pioniera"
perk
Tytuł:
Miecz dwuręczny nocnego całunu pioniera
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Żywotność pioniera"
perk
Tytuł:
Żywotność pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590 - 600
Icon for item "Ostrze próżni pioniera"
perk
Tytuł:
Ostrze próżni pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590 - 600
Icon for item "Miecz berserkera"
perk
Tytuł:
Miecz berserkera
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590 - 600
Icon for item "Refleksja"
perk
Tytuł:
Refleksja
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590 - 600
Icon for item "Pożarnik pioniera"
perk
Tytuł:
Pożarnik pioniera
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590 - 600
Icon for item "Rozdzieracz zmierzchu"
perk
Tytuł:
Rozdzieracz zmierzchu
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590 - 600
Icon for item "Łamacz gnatów"
perk
Tytuł:
Łamacz gnatów
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590 - 600
Icon for item "Cięcie krzyżowe"
perk
Tytuł:
Cięcie krzyżowe
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590 - 600
Icon for item "Nieustępliwy tasak"
perk
Tytuł:
Nieustępliwy tasak
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590 - 600
Icon for item "Ostrze XIX"
perk
Tytuł:
Ostrze XIX
Marker z zadania
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
610
Icon for item "Wielkie ostrze hoplitów"
perk
Tytuł:
Wielkie ostrze hoplitów
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Zimna Klęska żołnierza"
perk
Tytuł:
Zimna Klęska żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Zimna Klęska pioniera"
perk
Tytuł:
Zimna Klęska pioniera
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Zimna Klęska uczonego"
perk
Tytuł:
Zimna Klęska uczonego
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Zimna Klęska mędrca"
perk
Tytuł:
Zimna Klęska mędrca
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Zimna Klęska wartownika"
perk
Tytuł:
Zimna Klęska wartownika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Wyszczerbione ostrze"
perk
Tytuł:
Wyszczerbione ostrze
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Pasja rzemieślnika"
perk
Tytuł:
Pasja rzemieślnika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Miecz dwuręczny czempiona pioniera"
Tytuł:
Miecz dwuręczny czempiona pioniera
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Oczyszczające zaklęcie"
perk
Tytuł:
Oczyszczające zaklęcie
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Ciężkie czasy"
perk
Tytuł:
Ciężkie czasy
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Żywotność"
perk
Tytuł:
Żywotność
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Kończyna enta"
perk
Tytuł:
Kończyna enta
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Parada"
perk
Tytuł:
Parada
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Ostrze próżni"
perk
Tytuł:
Ostrze próżni
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Miecz dwuręczny Czarnej Gwardii"
perk
Tytuł:
Miecz dwuręczny Czarnej Gwardii
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Miecz berserkera"
perk
Tytuł:
Miecz berserkera
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Refleksja"
perk
Tytuł:
Refleksja
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590