Bronie, Dwuręczny, Wielki topór w New World Database, strona 1

Baza danych New World Bronie, Dwuręczny, Wielki topór p.1 - kalkulator rzemieślniczy i szanse na wypadnięcie. Wiadra profitów i szanse przed wytworzeniem, modele 3D do transmogu

Icon for item "Szczypce ze sklerytu"
perk
Tytuł:
Szczypce ze sklerytu
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
625
Icon for item "Hak"
perk
Tytuł:
Hak
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
605
Icon for item "Topór dwuręczny żołnierza"
perk
Tytuł:
Topór dwuręczny żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Topór dwuręczny żołnierza"
perk
Tytuł:
Topór dwuręczny żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Topór dwuręczny Nocnego całunu żołnierza"
perk
Tytuł:
Topór dwuręczny Nocnego całunu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Topór dwuręczny Hieny cmentarnej z oazy"
Tytuł:
Topór dwuręczny Hieny cmentarnej z oazy
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Łup dowódcy Mariusa"
perk
Tytuł:
Łup dowódcy Mariusa
Marker z zadania
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
615
Icon for item "Prawica Wespazjana"
perk
Tytuł:
Prawica Wespazjana
Marker z zadania
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
610
Icon for item "Hak"
perk
Tytuł:
Hak
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
605
Icon for item "Gniew Decimusa"
perk
Tytuł:
Gniew Decimusa
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Mokry topór dwuręczny"
Tytuł:
Mokry topór dwuręczny
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Topór dwuręczny driady"
Tytuł:
Topór dwuręczny driady
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Topór dwuręczny Hieny cmentarnej"
Tytuł:
Topór dwuręczny Hieny cmentarnej
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Tasak wiecznego chłodu żołnierza"
perk
Tytuł:
Tasak wiecznego chłodu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Tasak wiecznego chłodu pioniera"
perk
Tytuł:
Tasak wiecznego chłodu pioniera
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Tasak wiecznego chłodu uczonego"
perk
Tytuł:
Tasak wiecznego chłodu uczonego
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Tasak wiecznego chłodu mędrca"
perk
Tytuł:
Tasak wiecznego chłodu mędrca
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Tasak wiecznego chłodu wartownika"
perk
Tytuł:
Tasak wiecznego chłodu wartownika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Mroczne niebo"
perk
Tytuł:
Mroczne niebo
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Mroczne niebo"
perk
Tytuł:
Mroczne niebo
Dodatki:
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Topór dwuręczny rzemieślnika"
perk
Tytuł:
Topór dwuręczny rzemieślnika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Hak drapieżcy żołnierza"
Tytuł:
Hak drapieżcy żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Topór dwuręczny Łowcy posagów"
Tytuł:
Topór dwuręczny Łowcy posagów
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Topór dwuręczny Łowcy posagów"
Tytuł:
Topór dwuręczny Łowcy posagów
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Topór dwuręczny Czempiona żołnierza"
Tytuł:
Topór dwuręczny Czempiona żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Topór dwuręczny Czempiona żołnierza"
Tytuł:
Topór dwuręczny Czempiona żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Topór dwuręczny matki wróżek"
perk
Tytuł:
Topór dwuręczny matki wróżek
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Odrodzenie skażenia"
perk
Tytuł:
Odrodzenie skażenia
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Hak"
perk
Tytuł:
Hak
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Głód Sobeka"
perk
Tytuł:
Głód Sobeka
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590