Bronie, Tarcze w New World Database, strona 1

Baza danych New World Bronie, Tarcze p.1 - kalkulator rzemieślniczy i szanse na wypadnięcie. Wiadra profitów i szanse przed wytworzeniem, modele 3D do transmogu

Icon for item "Tarcza okrągła ze sklerytu"
Tytuł:
Tarcza okrągła ze sklerytu
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
625
Icon for item "Tarcza normandzka ze sklerytu"
Tytuł:
Tarcza normandzka ze sklerytu
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
625
Icon for item "Pawęż ze sklerytu"
Tytuł:
Pawęż ze sklerytu
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
625
Icon for item "Tarcza Priscilli"
Tytuł:
Tarcza Priscilli
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
605
Icon for item "Tarcza okrągła Nocnego całunu żołnierza"
Tytuł:
Tarcza okrągła Nocnego całunu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Pawęż Nocnego całunu żołnierza"
Tytuł:
Pawęż Nocnego całunu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Tarcza normandzka Nocnego całunu żołnierza"
Tytuł:
Tarcza normandzka Nocnego całunu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Pawęż Hieny cmentarnej z oazy"
Tytuł:
Pawęż Hieny cmentarnej z oazy
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Tarcza normandzka Hieny cmentarnej z oazy"
Tytuł:
Tarcza normandzka Hieny cmentarnej z oazy
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Tarcza okrągła Hieny cmentarnej z oazy"
Tytuł:
Tarcza okrągła Hieny cmentarnej z oazy
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Piaskowy obrońca"
Tytuł:
Piaskowy obrońca
Marker z zadania
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
615
Icon for item "Tarcza Priscilli"
Tytuł:
Tarcza Priscilli
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
605
Icon for item "Honor Malatesty"
Tytuł:
Honor Malatesty
Marker z zadania
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
605
Icon for item "Tarcza okrągła Hieny cmentarnej"
Tytuł:
Tarcza okrągła Hieny cmentarnej
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Mokra tarcza okrągła"
Tytuł:
Mokra tarcza okrągła
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Tarcza okrągła driady"
Tytuł:
Tarcza okrągła driady
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Pawęż driady"
Tytuł:
Pawęż driady
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Tarcza normandzka driady"
Tytuł:
Tarcza normandzka driady
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Tarcza normandzka rzemieślnika"
Tytuł:
Tarcza normandzka rzemieślnika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Tarcza okrągła rzemieślnika"
Tytuł:
Tarcza okrągła rzemieślnika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Pawęż rzemieślnika"
Tytuł:
Pawęż rzemieślnika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Polarny bastion żołnierza"
Tytuł:
Polarny bastion żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Egida lodu żołnierza"
Tytuł:
Egida lodu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Świąteczne sanie żołnierza"
Tytuł:
Świąteczne sanie żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Polarny bastion pioniera"
Tytuł:
Polarny bastion pioniera
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Egida lodu pioniera"
Tytuł:
Egida lodu pioniera
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Świąteczne sanie pioniera"
Tytuł:
Świąteczne sanie pioniera
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Polarny bastion uczonego"
Tytuł:
Polarny bastion uczonego
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Egida lodu uczonego"
Tytuł:
Egida lodu uczonego
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Świąteczne sanie uczonego"
Tytuł:
Świąteczne sanie uczonego
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600