Bronie, Tarcze, Pawęże w New World Database, strona 1

Baza danych New World Bronie, Tarcze, Pawęże p.1 - kalkulator rzemieślniczy i szanse na wypadnięcie. Wiadra profitów i szanse przed wytworzeniem, modele 3D do transmogu

Icon for item "Pawęż nocnego całunu żołnierza"
Tytuł:
Pawęż nocnego całunu żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Pawęż driady"
Tytuł:
Pawęż driady
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Legendary
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Świąteczne Sanie żołnierza"
Tytuł:
Świąteczne Sanie żołnierza
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Świąteczne Sanie pioniera"
Tytuł:
Świąteczne Sanie pioniera
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Świąteczne Sanie uczonego"
Tytuł:
Świąteczne Sanie uczonego
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Świąteczne Sanie mędrca"
Tytuł:
Świąteczne Sanie mędrca
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Świąteczne Sanie wartownika"
Tytuł:
Świąteczne Sanie wartownika
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Pawęż czempiona żołnierza"
Tytuł:
Pawęż czempiona żołnierza
Dodatki:
Small icon of perk empty slot
Small icon of perk empty slot
Rzadkość:
Uncommon
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
600
Icon for item "Kamienny mur"
Tytuł:
Kamienny mur
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Divinus"
Tytuł:
Divinus
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Tytaniczna ściana"
Tytuł:
Tytaniczna ściana
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Klepsydra"
Tytuł:
Klepsydra
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Pas Geba"
Tytuł:
Pas Geba
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Stefna"
Tytuł:
Stefna
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Zapowiedź"
Tytuł:
Zapowiedź
Ikona młota i kowadła
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Łuska Szach-Neszena"
Tytuł:
Łuska Szach-Neszena
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
590
Icon for item "Obrona Wieży"
Tytuł:
Obrona Wieży
Marker z zadania
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
580
Icon for item "Pawęż dowódcy maruderów"
Tytuł:
Pawęż dowódcy maruderów
Dodatki:
Rzadkość:
Rare
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
525
Icon for item "Pawęż alchemika syndykatu"
Tytuł:
Pawęż alchemika syndykatu
Dodatki:
Rzadkość:
Rare
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
525
Icon for item "Pawęż arbitra przymierza"
Tytuł:
Pawęż arbitra przymierza
Dodatki:
Rzadkość:
Rare
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
525
Icon for item "Pawęż dowódcy maruderów"
Tytuł:
Pawęż dowódcy maruderów
Ikona z wieloma monetami
Dodatki:
Rzadkość:
Rare
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
525
Icon for item "Pawęż alchemika syndykatu"
Tytuł:
Pawęż alchemika syndykatu
Ikona z wieloma monetami
Dodatki:
Rzadkość:
Rare
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
525
Icon for item "Pawęż arbitra przymierza"
Tytuł:
Pawęż arbitra przymierza
Ikona z wieloma monetami
Dodatki:
Rzadkość:
Rare
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
525
Icon for item "Świąteczne Sanie wartownika"
Tytuł:
Świąteczne Sanie wartownika
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
520
Icon for item "Palisada"
Tytuł:
Palisada
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Named
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Divinus"
Tytuł:
Divinus
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Klepsydra"
Tytuł:
Klepsydra
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Tytaniczna ściana"
Tytuł:
Tytaniczna ściana
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Pas Geba"
Tytuł:
Pas Geba
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600
Icon for item "Zapowiedź"
Tytuł:
Zapowiedź
Dodatki:
Rzadkość:
Epic
Tier:
V
Punkty wyposażenia:
500 - 600