Umiejętności Włócznia, SP w grze New World

Lista wszystkich umiejętności dla Włócznia w New World. Każda umiejętność powiązana z buildami z SP stworzona w New World Guide i posortowana według ilości polubień od użytkowników

Cyklon
Cyklon
Atak obrotowy, który zadaje 165% obrażeń od broni celom w promieniu 3 m i spowalnia je o 30% na 3 s. Ta zdolność aktywuje determinację. (Spowolnienie zmniejsza szybkość ruchu celu). (Determinacja chroni przed zachwianiem od otrzymywanych ciosów). Kompatybilne z klejnotem prowokacji: Jeśli w twojej włóczni jest osadzony karneol, ta zdolność wywołuje przy trafieniu prowokację trwającą 2 s. (prowokacja sprawia, że potwory skupiają się tylko na tobie).
Wydzielacz
Aktywowalna zdolność
Kopnięcie z wyskoku
Kopnięcie z wyskoku
Użyj włóczni, by skoczyć naprzód i kopnąć cel, zadając mu 75% obrażeń od broni i wywołując u niego zachwianie. Nakłada ogłuszenie na 1.5 s. Kompatybilne z klejnotem prowokacji: Jeśli w twojej włóczni jest osadzony karneol, ta zdolność wywołuje przy trafieniu prowokację trwającą 2 s (prowokacja sprawia, że potwory skupiają się tylko na tobie).
Palownik
Aktywowalna zdolność
Podziurawienie
Podziurawienie
Wykonaj trzy szybkie, przebijające ciosy, zadające po 80% obrażeń od broni i nakładające na cel rozdarcie, które zmniejsza pancerz celu o 5% na 10 s. (Kumuluje się do 3 razy).
Palownik
Aktywowalna zdolność
Szpikulec
Szpikulec
Rzut naprzód i nadzianie celu na broń, zadające 125% obrażeń od broni i wywołujące krwawienie. Krwawienie zadaje 20% obrażeń od broni co 1 s przez 10 s.
Palownik
Aktywowalna zdolność
Obezwładniające dźgnięcie
Obezwładniające dźgnięcie
Ostatni cios w serii ataków lekkich spowalnia cel mający mniej niż 30% zdrowia o 30% na 3 s. (Spowolnienie zmniejsza szybkość ruchu celu).
Palownik
Pasywny
Decydujące ciosy
Decydujące ciosy
Każdy atak nakłada na cel 1 efekt osłabienia, zmniejszając zadawane przez niego obrażenia o 10% na 5 s. (Kumuluje się do 3 razy).
Palownik
Pasywny
Nie ma zmiłuj
Nie ma zmiłuj
Trafienie celu mającego mniej niż 50% zdrowia zapewnia nasączenie mocą zwiększające zadawane obrażenia o 20% na 5 s.
Palownik
Pasywny
Agresywne manewry
Agresywne manewry
Pierwsze trafienie zdolnością w ciągu 2 s po wykonaniu uniku skraca wszystkie czasy odnowienia włóczni o 20%. (Maks. 1 redukcja na każde użycie zdolności).
Palownik
Pasywny
Odświeżające dźgnięcie
Odświeżające dźgnięcie
Drugie trafienie w serii ataków lekkich skraca wszystkie czasy odnowienia zdolności włóczni o 10%. (Maks. 1 redukcja na atak).
Palownik
Pasywny
Odświeżający wymach
Odświeżający wymach
Ataki ciężkie, które trafią cel, skracają wszystkie czasy odnowienia włóczni o 15%. (Maks. 1 redukcja na atak).
Wydzielacz
Pasywny
Zabójczy zasięg
Zabójczy zasięg
Szansa na trafienie krytyczne wzrasta o 10% przy atakowaniu celów znajdujących się w odległości co najmniej 3 m.
Wydzielacz
Pasywny
Zachęta
Zachęta
Trafienie krytyczne szpikulcem zapewnia nasączenie mocą zwiększające obrażenia o 20% na 10 s.
Palownik
Pasywny
Słaby punkt
Słaby punkt
Zadaje 10% dodatkowych obrażeń za każdy negatywny efekt działający na cel. (Maks. 30%).
Palownik
Pasywny
Rozdzierające ciosy
Rozdzierające ciosy
Zwiększa efekt rozdarcia każdego ciosu o 10% przeciwko celom mającym więcej niż 50% zdrowia.
Palownik
Pasywny
Postawa obronna
Postawa obronna
Ataki ciężkie, które trafią cel, zapewniają umocnienie zwiększające pancerz o 15% na 2 s.
Wydzielacz
Pasywny
Otwarte rany
Otwarte rany
Szansa na trafienie krytyczne wzrasta o 15% przy atakowaniu krwawiącego celu.
Palownik
Pasywny
Cios miłosierdzia
Cios miłosierdzia
Naciśnięcie klawisza ataku podstawowego podczas podcięcia dodaje atak uzupełniający w postaci silnego pchnięcia, zadającego 150% obrażeń od broni.
Wydzielacz
Pasywny
Ciągły ruch
Ciągły ruch
Trafienie celu skraca czasy odnowienia pozostałych zdolności włóczni o 30%. (Maks. 1 redukcja na każde użycie zdolności).
Palownik
Pasywny
Mocny wymach
Mocny wymach
Podczas ataku aktywuje się determinacja. (Determinacja chroni przed zachwianiem od otrzymywanych ciosów).
Wydzielacz
Pasywny
Zabójcza konsekwencja
Zabójcza konsekwencja
Kolejne ataki ciężkie na pojedynczy cel zadają o 10% większe obrażenia. (Kumuluje się do 3 razy).
Wydzielacz
Pasywny
Krytyczne pogorszenie
Krytyczne pogorszenie
Trafienie krytyczne wydłuża czas trwania negatywnych efektów nałożonych przez włócznię o 20%.
Palownik
Pasywny
Oszczep
Oszczep
Rzucasz włócznią, zadając 80% obrażeń od broni i wywołując zachwianie celu przy trafieniu.
Wydzielacz
Aktywowalna zdolność
Trening siłowy
Trening siłowy
Szybkość regeneracji wytrzymałości wzrasta o 30%, gdy jej poziom spadnie poniżej 50%.
Wydzielacz
Pasywny
Zabójczy dystans
Zabójczy dystans
Oszczep zadaje 2,5% dodatkowych obrażeń na każdy przebyty metr. (Maks. 100%).
Wydzielacz
Pasywny
Podcięcie
Podcięcie
Podcięcie wrogowi nóg, zadające 45% obrażeń od broni i wywołujące powalenie.
Wydzielacz
Aktywowalna zdolność
Manewry wymijające
Manewry wymijające
Unik w tył zużywa o 20% mniej wytrzymałości przez 2 s po trafieniu celu.
Wydzielacz
Pasywny
Dobicie
Dobicie
Zadaje obrażenia większe o 15% celom mającym mniej niż 30% zdrowia.
Palownik
Pasywny
Precyzyjne dźgnięcie
Precyzyjne dźgnięcie
Ataki lekkie mają szansę na trafienie krytyczne zwiększoną o 5%.
Palownik
Pasywny
Doskonała precyzja
Doskonała precyzja
Zadaje obrażenia większe o 20% celom z aktywną determinacją.
Palownik
Pasywny
Odświeżająca precyzja
Odświeżająca precyzja
Trafienie w głowę skraca czas odnowienia oszczepu o 50%.
Wydzielacz
Pasywny
Bezlitosna siła
Bezlitosna siła
Zadaje obrażenia większe o 25% powalonym celom.
Wydzielacz
Pasywny
Głęboka rana
Głęboka rana
Wydłuża czas trwania krwawienia do 15 s.
Palownik
Pasywny
Impet
Impet
Cyklon odpycha teraz cel 3 m do tyłu.
Wydzielacz
Pasywny
Skumulowana siła
Skumulowana siła
Zadawane obrażenia są zwiększone o 25%, gdy masz maksymalny poziom wytrzymałości.
Wydzielacz
Pasywny
Śmiertelna zasadzka
Śmiertelna zasadzka
Nadzianie zadaje o 20% większe obrażenia celom z pełnym zdrowiem.
Palownik
Pasywny
Orzeźwiający krytyk
Orzeźwiający krytyk
Trafienie krytyczne przywraca 20 wytrzymałości.
Wydzielacz
Pasywny
Orzeźwiająca kombinacja
Orzeźwiająca kombinacja
Przywraca 25 wytrzymałości za każde trafienie.
Wydzielacz
Pasywny
Silne uderzenie
Silne uderzenie
Powala cele po trafieniu.
Wydzielacz
Pasywny