Named animation
IV
Named animation
Ikona dla przedmiotu "Luksusowy płaszcz kapitana"
New World Game Guide website
Luksusowy płaszcz kapitana
Średni napierśnik, Named
Rare
Gear score icon
425
Gear
Score
240.3
Physical Armor Rating
240.3
Elemental Armor Rating

"U kapelana – nowinki i kostiumy sp. z o.o."

Przypisany po podniesieniu
Nazwany przedmiot
Tier: IV
6.2
Waga
Weight icon
375
Wytrzymałość
Wymagany poziom: 16
Marker z zadania
Nagroda z zadania
Nagrody:
0.25
coins

Luksusowy płaszcz kapitana GS425 T4 Rare. Modyfikatory: Odświeżający wybieg, Awersja fizyczna

Luksusowy płaszcz kapitana GS425 Informacje z bazy danych New World z szansą na drop i kalkulatorem rzemieślniczym. Dowiedz się, skąd wziąć Luksusowy płaszcz kapitana GS425. Napierśniki Pancerze Średni New World. Tier 4 Rare Przedmiot, Modyfikatory: Odświeżający wybieg, Awersja fizyczna

Sprawdź PTR wersja Luksusowy płaszcz kapitana